SSOŠ Hranice, s.r.o.

Střední odborná škola Hranice
školská právnická osoba

Jaselská 832
753 01, Hranice
PŘES MOSTY

PŘESMOSTY

ke společnému vzdělávání

Nositel projektu:

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba
Projekt:

PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848

RODFÓRKY

Cílem aktivity je vytvoření platformy pro setkávání rodičů - rodičovská fóra (RodFórky) ve všech krajích v ČR. Cílem je vytvoření komunikačního kanálu pro výměnu informací ve věci vzdělávání žáků se SVP a založení tradice pro „setkávání se“ za účelem zlepšování podmínek ve vzdělávání.

Stručný obsah projektu:

V rámci aktivity dojde k vytvoření platformy pro setkávání rodičů dětí CS - RodFórky (RF). V každém kraji vznikne jedna platforma (RodFórka) - lokální skupina rodičů, zapojená do celonárodní sítě. Projekt si klade za cíl vytvoření prostoru pro vyjadřování potřeb, postojů, obav, stereotypů, prostoru, kde mohou rodiče diskutovat o tématech souvisejících se vzděláváním svých dětí. Vznik platformy umožní školám i veřejnosti lépe porozumět potřebám CS a otevře prostor pro sdílení a spoluúčast žáků se zdravotním postižením na tvorbě inkluzívního prostředí.Aktuálně

Přesmosty - Informační leták 20.10.2020 - Informační leták

Přesmosty - zahájení projektu 1.10.2017 - zahájení projektu