SSOŠ Hranice, s.r.o.

Střední odborná škola Hranice
školská právnická osoba

Jaselská 832
753 01, Hranice
PŘES MOSTY

PŘESMOSTY

ke společnému vzdělávání

Nositel projektu:

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba
Projekt:

PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848

PŘESKROK

Příklady témat programu PŘESKROK - TEORETICKY-INFORMATICNÍ ČÁST:

1. Politika zaměstnanosti

 • Kde a jak hledat vhodnou pracovní pozici
 • Kde a jak hledat podporu pro udržení si pracovního místa
 • Právní náležitosti související s uzavíráním pracovního poměru
 • Práva a povinnosti zaměstnance, práva a povinnosti zaměstnavatele, postupy při jejich porušení
 • Právní náležitosti související se změnou či ukončením pracovní smlouvy
 • Perspektivy profesního života, možné změny související s výkonem práce (změna pracoviště či pracovní pozice, úraz, nutná rekvalifikace, změna či ukončení pracovní smlouvy)
 • Jednotlivé druhy a stupně postižení a podpora reálných šancí na uplatnění v běžných pracovních podmínkách
  • Role úřadů práce a hledání pracovních příležitostí pomocí informativních akcí pro zaměstnavatele
  • Naznačit perspektivy osobního života (partnerství, rodina, bydlení, volný čas); psychologická intervence či poradenství v případě aktuální potřeby žáka; předcházet sociálnímu vyloučení či vyčlenění se
2. Kariérové poradenství
 • Poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, volbu prvního zaměstnání, změnu zaměstnání a návrat do pracovního procesu
 • Specifikace služeb pro jedince, kteří ještě nevstoupili na trh práce, a také pro uchazeče o zaměstnání, kteří si zaměstnání právě hledají
 • Postupné a soustavné poskytování informací žákům se SVP o povoláních, pro která jednotlivé studijní a učební obory své absolventy připravují, o potřebě pracovníků pro tato povolání, obsahu činnosti a nárocích, které tato povolání kladou na pracovníky, o možných způsobech dalšího studia a zvyšování kvalifikace, o systému odměňování, sociálního zabezpečení atd.
 • Komplexní sledování a hodnocení vývoje žáků se SVP, postupné rozvíjení jejich vlastního sebepoznávání a sebehodnocení
 • Včasné vytváření podmínek pro rozvíjení vlastností významných pro jejich další studijní a profesionální vývoj
 • Poradenská a konzultační pomoc při postupném vytváření a ujasňování osobních představ o budoucím povolání

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás prosím, připravíme pro Vás program na míru dle vašich požadavků.


Aktuálně

Přesmosty - Informační leták 20.10.2020 - Informační leták

Přesmosty - zahájení projektu 1.10.2017 - zahájení projektu