SSOŠ Hranice, s.r.o.

Střední odborná škola Hranice
školská právnická osoba

Jaselská 832
753 01, Hranice
PŘES MOSTY

PŘESMOSTY

ke společnému vzdělávání

Nositel projektu:

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba
Projekt:

PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848

PŘESKROK

Příklady témat programu PŘESKROK - PRAKTICKÁ ČÁST:

1. Sociální dovednosti
  • Nácvik interakcí v osobním jednání, nácvik telefonické či elektronické komunikace, specifika jednání s úřady, zaměstnavateli, kolegy, zákazníky atp.
  • Aktivity, které mají pomoci žákům a studentům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět světu práce.
  • První kontakt, sebeprezentace
  • Dovednost hovořit sám za sebe, obhájit svá práva, zajistit si své osobní záležitosti
  • Příprava individuálních podkladů a konkrétních dílčích postupů, které budou směřovat k trvalému a uspokojivému uplatnění se na trhu práce vč. přípravy životopisu; zvážit všechny možnosti a okolnosti, které by mohly mít vliv na úspěšný vstup do zaměstnání, např. osobnostní nastavení, zdravotní stav, možnosti dojíždění do zaměstnání atp.
  • Příprava „krizového plánu“ v případě nejčastějších nepříznivých životních situací, které mohou v životě dospělého člověka nastat
  • Připravit na skutečnosti a změny související s vytržením z dosavadního prostředí a životních stereotypů; podpořit osobní pružnost a kreativitu

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás prosím, připravíme pro Vás program na míru dle vašich požadavků.


Aktuálně

Přesmosty - Informační leták 20.10.2020 - Informační leták

Přesmosty - zahájení projektu 1.10.2017 - zahájení projektu