SSOŠ Hranice, s.r.o.

Střední odborná škola Hranice
školská právnická osoba

Jaselská 832
753 01, Hranice
PŘES MOSTY

PŘESMOSTY

ke společnému vzdělávání

Nositel projektu:

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba
Projekt:

PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848

PŘESKROK

Program teoretické a praktické přípravy žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) na vstup do světa práce. Cílovou skupinou aktivity jsou žáci posledních ročníků středních škol, odborných učilišť a praktických škol, u kterých se předpokládá, že budou vstupovat na trh práce. Oblasti realizace jsou Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj

Cíle programu:

  • Rozvíjet sociální (měkké) dovednosti potřebné pro přechod žáků se SVP do pracovního prostředí
  • Posílit pozici manuální práce v hodnotovém žebříčku žáků se SVP
  • Posílit hodnotu středního a dalšího rozšiřujícího vzdělávání
  • Individuálně působit na ty žáky se SVP, kteří zvažují předčasně ukončení středního vzdělávání
  • Uvědomit si a posílit pocit vlastní kompetence převzít zodpovědnost za vlastní pracovní výkon, výsledky a vlastní život vůbec
  • Podpořit flexibilitu, kreativitu a sebejistotu žáků se SVP
  • Rozšířit právní povědomí žáků se SVP v oblasti zaměstnaneckého poměru a nezaměstnanosti
  • Zvýšit míru finanční gramotnosti
  • Seznámit žáky s místními a systémovými možnostmi pomoci a podpory souvisejícími s náročnými životními situacemi včetně situací souvisejících s hledáním zaměstnání, zapracováním a nezaměstnaností

Nabízené formy práce

Vícedenní tréninkové programy

Bloková setkání - 1x týdně/ 1x měsíčně

Skupinová setkání Individuální setkání

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás prosím, připravíme pro Vás program na míru dle vašich požadavků.


Partnerské školy