SSOŠ Hranice, s.r.o.

Střední odborná škola Hranice
školská právnická osoba

Jaselská 832
753 01, Hranice
PŘES MOSTY

PŘESMOSTY

ke společnému vzdělávání

Nositel projektu:

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba
Projekt:

PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848

Výstupy získané v rámci realizace projektu PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání

  1. Informační leták
  2. Standard práce s cílovou skupinou
  3. Sborník rodičovských fór
  4. Příklady dobré praxe
  5. Zkušenosti ze zahraničí