SSOŠ Hranice, s.r.o.

Střední odborná škola Hranice
školská právnická osoba

Jaselská 832
753 01, Hranice
PŘES MOSTY

PŘESMOSTY

ke společnému vzdělávání

Nositel projektu:

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba
Projekt:

PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání

Reg. č.: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848

Vítáme Vás na stránkách projektu PŘESMOSTY.

Projekt PŘESMOSTY si klade za cíl zlepšování vzdělávání v České republice a podporu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Projekt je financován z operačního programu: výzkum, vývoj a vzdělávání a potrvá v období od října 2017 do září 2020. Realizace projektu je na území celé České republiky.

Aktivity projektu PŘESMOSTY jsou zaměřeny pro samotné žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, rodiče těchto dětí, pedagogy škol a školských zařízení a pro širokou veřejnost.


Přehled aktivit projektu:

diagram presmosty

Aktuálně

Přesmosty - Informační leták 20.10.2020 - Informační leták

Přesmosty - zahájení projektu 1.10.2017 - zahájení projektu